CUM SA … respecti legislatia GDPR privind protectia datelor personale ?

GDPR SE APLICĂ ! Se dau amenzi.
Persoana lezată sau care se consideră lezată în drepturile sale privind protecția datelor cu caracter personal poate depune o plângere la
AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE  A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
și se poate adresa instanței de judecată pentru a solicita despăgubiri.
In atentia Asociatiilor de proprietari

In atentia Societatilor comerciale sau a altor organizatii

suna
whatsapp